Δημόσιες Σχέσεις - Κώστας Μαγνήσαλης

Η ανάπτυξη της τεχνικής προόδου δημιούργησε ένα νέο και διαφορετικό κόσμο, με νέες αξίες, νέα δεδομένα και νέες μεθόδους, που οδήγησαν στην αναπροσαρμογή ή και αναθεώρηση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.Σημαντική επίδραση από την καθημερινά επιταχυνόμενη αυτή αλλαγή είχε και ο τομέας της επικοινωνίας, που άλλαξε δομή και αναζήτησε νέους προσανατολισμούς και λειτουργίες.
Μια απ' αντές τις λειτουργίες της επικοινωνίας είναι οι Δημόσιες Σ χέσεις, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ατόμων και των ομάδων.
Με τη λειτουργία αυτή είχαμε ασχοληθεί στην αρχική έκδοση του έργου αυτού το 1970, με σκοπό να την παρουσιάσουμε, να την αναλύσουμε και να την αξιολογήσουμε, προκειμένου να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους να την αντιληφθούν, να την κατανοήσουν και να την εφαρμόσουν για να επιτύχουν έναν μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας στις σχέσεις τους με τα άτομα και τις ομάδες.
Οι μέχρι σήμερα επανεκδόσεις αποτελούν ένα δείγμα της απήχησης που είχε το έργο αυτό, που βελτιωμένο και συμπληρωμένο κυκλοφόρησε στη 4η του έκδοση, σε τέσσερις τόμους.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα Εγχειρίδιο Δημοσίων Σχέσεων, που σκοπεύει να διευκολύνει τον αναγνώστη που διαθέτει περιορισμένα χρονικά πλαίσια μελέτης και θέλει να πάρει μια γνώση του αντικειμένου των δημοσίων Σχέσεων. Γι' αυτόν που θέλει να εμβαθύνει στο θεσμό παραπέμπουμε στην παραπάνω αναφερόμενη έκδοση.
Στο Εγχειρίδιο αυτό των Δημοσίων Σχέσεων και στην 6η του έκδοση, θεώρησα σκόπιμο να προσθέσω τρία νέα κεφάλαια: την Έρευνα Στάσης και Παρώθησης και τη Δημιουργική. Ακόμα για τη διευκόλυνση των αναγνωστών προστέθηκε και οδηγός απαντήσεων των ασκήσεων και πρακτικών περιπτώσεων που περιέχει το βιβλίο.
Στη σημερινή τον 10η έκδοση προσετέθηκαν ορισμένα νέα στοιχεία, όπως π.χ. για τη μη Λεκτική Επικοινωνία καθώς και Κείμενα ειδικά κείμενα που αφορούν θέματα δημοσίων σχέσεων, τα Εργαλεία-Κλειδιά που αφορούν αξιώματα, κανόνες και κατευθύνσεις πάνω σε ορισμένα θέματα, καθώς και Αναλυτική Βιβλιογραφία ελληνική και ξένη. Επίσης εμπλουτίστηκαν οι φωτογραφίες του κειμένου από διάφορα προγράμματα και εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη ευχαρίστηση, για την απήχηση που είχε το έργο αυτό στο κοινό, που εκτός από τις τόσες επανεκδόσεις του στην ελληνική, κυκλοφόρησε και στην αγγλική και τη ρωσική γλώσσα. 

.

Facebook

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *